Worm

Regisseur voor topfunctionarissen in crisis

CV

Adviseur

 

Dialogue bv, Bussum

2016-

trainer 'voorzitten onder gelijken'

 

Adviseur

2003 - 2012 (9 years)
Certified coach

Nonprofit; 11-50 employees; Gezondheidszorg industry
2006 – 2011 (5 years)


Gepositioneerd in de zorgketen en in de veiligheidsketen. Eerste Kamer bewogen tot aanneming van de nieuwe Wet Ambulancezorg tegen zware lobby in. Van vier naar één CAO.

Executive Consultant

Privately Held; 10,001+ employees; Internationale handel en ontwikkeling industry
1998 – 2010 (12 years) Almere

Bijgedragen aan groeiende verkoop van merken door beïnvloeding van het beleid van de Rijksoverheid.


Voorzitter

Nonprofit; 201-500 employees; Klantenservice industry
1995 – 2009 (14 years) Amersfoort

Herstructurering na pioniersfase. Continue ledengroei in weerwil van de markt.


Voorzitter

Nonprofit; 11-50 employees; Farmaceutica industry
1997 – 2000 (3 years)

Kamerbrede acceptatie van innovatief geneesmiddel als kosteneffectief zorginstrustrument gerealiseerd.

 

1996 Officier in de orde van Oranje Nassau


Boardroom Consultant

Public Company; 5001-10,000 employees; MEOG.DE; Groothandel industry
1991 – 1998 (7 years) Amsterdam

Een rol gespeeld in de beëindiging van de algehele bouwstop voor Makrovestigingen, zodat nieuwe vestigingen en vooral verbouwen en uitbreiden van bestaande vestigingen mogelijk werd.


Algemeen Voorzitter

Nonprofit; 11-50 employees; Auto-industrie industry
1990 – 1996 (6 years) Amsterdam Area, Netherlands

Factor van belang in de mobiliteitslobby, op ooghoogte met ANWB. Groei bezoekerstal van alle RAI verenigingstentoonstellingen. Bedrijfswagententoonstelling met Hannover wereldmarktleider. Markt neutrale omzetting van Bijzondere Verbruiksbelasting op auto’s en motoren in Belasting op Personenauto’s en Motoren (BPM). Doorbraak op milieu-inzet van de Nederlandse autosector. Drie procent ledengroei.


Voorzitter

Streekvervoer ESO

1986 – 1990 (4 years) Utrecht

Voorzitter Vereniging van Streekvervoerondernemingen ESO.
Bedrijfstakbrede doorbraken gerealiseerd op het gebied van CAO, Rijksbijdrageregeling, bussen, image, politieke invloed en samenwerking met NS.
Zes miljard gulden extra investering in OV-infrastructuur (bovenop de voorziene 6 miljard uit hoofde van het Structuurschema Verkeer en Vervoer). Met NS leidend in de totstandkoming van de ov-jaarkaart voor studenten (1,8 miljard gulden).

Algemeen Secretaris

FME

Nonprofit; 201-500 employees; Mechanische of industriële techniek industry
1981 – 1986 (5 years)

Reorganisatie verenigingsbureau (180 man), invoering bureau automatisering, opbouw regionale service organisatie, ledenwerving. In 1 jaar tijd groei van het leden bestand met 10%.

Talen van Ed Worm

  • English

  • Français

  • Deutsch

Opleiding van Ed Worm

MMS Worldwide Institute

certificateExecutive Coaching

2006 – 2006

Universiteit Utrecht

PostdocPublic Relations

1974 – 1975

Universiteit van Amsterdam

Master's degreeEconomie

1960 – 1967

Eindresultaat: Drs.


Ed Worm

Adviseur bestuurszaken, traint voorzitters.

Ed Worm

 

Contact opnemen?

Mobiel: 06 532 32 817