Worm

Regisseur voor topfunctionarissen in crisis

Mijn aanpak

Voorzitten is een vak apart. Je hebt als voorzitter maar weinig instrumenten en veel afbreukrisico. Toch wordt van de voorzitter veel verwacht. Hij wordt gevraagd om de orde te bewaken, ieder aan zijn trekken te laten komen en ook nog eens de doelstellingen van vereniging of maatschap te realiseren. Je moet er maar voor in de wieg gelegd zijn.

Maar het vak is te leren. Kunst is om vanuit de doelstellingen van de organisatie optimaal gebruik te maken van de persoonlijk kwaliteiten van de (aspirant) voorzitter. Daar is de training 'voorzitter onder gelijken' op gericht. Startpunt is een persoonlijkheidstest aan de hand van de Baron-Equi @ module. Met de resultaten van die test maken we een combinatie met de persoonlijke ambitie van de kandidaat. Aan de ene kant dus de voorzitter aan de andere kant de doelstellingen van de organisatie. De eigen aanpak van de voorzitter en de bestuurlijke invulling vormt de verbinding van die twee. 

Natuurlijk komt een bestuur of een voorzitter wel eens in zwaar weer terecht. Het is immers een kwetsbare rol, vaak in een ogenschijnlijk moeilijk beheersbaar krachtenveld. Ook in zo'n situatie zijn de elementen uit de training valide. Zij het dat er vaak snel geschakeld moet worden om uit het dal weer een perspectiefrijke situatie te creëren  Maar het lukt bijna altijd en schept voor voorzitter en bestuur een nieuwe kans.


Ed Worm

Adviseur bestuurszaken, traint voorzitters.

Ed Worm

 

Contact opnemen?

Mobiel: 06 532 32 817